Nieuws

Coronaprotocol Hamelandse Ruiters

Protocol voor paard- en ponyrijden bij accommodatie van de Hamelandse Ruiters te Geesteren

Adres: D’n Sproakelbarg, Oude Diepenheimseweg te Geesteren

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Houd je aan alle actuele RIVM richtlijnen zoals thuisblijven bij verkoudheid, deze richtlijnen zijn en blijven onverminderd van kracht.  Geen deelname aan trainingen in geval van één of meerdere van de volgende symptomen:

 • koorts (>/= 38 graden Celsius)
 • neusverkoudheid
 • hoesten
 • recent opgetreden benauwdheidsklachten
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • geur- en smaakverlies

Hervatten sport na klachten of COVID-19 infectie volgens geldende regels RIVM Zorg voor goede hygiënemaatregelen om verspreiding tegen te gaan:

 • Was je handen regelmatig, langer dan 20 seconden met water en zeep. (Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg, was je handen
 • Schud geen handen en raak elkaar niet aan
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Houd een paard-lengte afstand te paard
 • De regels van veiligheidsregio’s en gemeenten dienen in acht genomen te worden.

 

Algemene afspraken via NOC/NSF en de KNHS sportbond waarbij wij zijn aangesloten:

 • Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt voor bezoekers.
 • Samenscholing is verboden. Vermijd drukte!
 • Het aantal aanwezige ruiters, grooms, officials, trainers en medewerkers op het terrein mag niet leiden tot grote groepen mensen tegelijkertijd.
 • Elke trainer/ instructeur plant zorgvuldig zijn/ haar lessen, clinics of oefenmomenten met de deelnemers, waarbij groepen deelnemers niet mengen en geregistreerd is wie wanneer aanwezig is.
 • Ruiters en uitvoerders verlaten de accommodatie/ locatie wanneer men klaar is met de activiteit.
 • Handhaving: accommodatiehouders maken- en communiceren de gemaakte afspraken in dit protocol en er worden posters opgehangen of flyers uitgereikt en bewegwijzering toegepast ter ondersteuning van de gemaakte afspraken.
 • Er worden geen onverantwoorde risico’s genomen in de paardensport. Gebruik van gezond verstand staat bij iedereen voorop.

Dit document beschrijft verder specifiek hoe LR en PC Hamelandse Ruiters de huidige maatregelen zullen toepassen.

Corona coördinator tijdens lesavonden is de instructeur tijdens de betreffende lessen.

De sportaccommodatie werkt toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.     Ook LR en PC Hamelandse Ruiters werken toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is er het Protocol verantwoord sporten www.nocnsf.nl/sportprotocol van 14 mei 2020.

 

Maatregelen voor leden die gebruik maken van onze accommodatie:

 • Onze locatie is uitsluitend toegankelijk om ruiters de gelegenheid te geven hun sport te beoefenen in de buitenlucht.
 • Het is overdag buiten activiteiten om uitsluitend toegestaan de banen te gebruiken met maximaal 3 personen met pony’s of paarden per rijbaan.
 • Sporters boven de 12 jaar houden ten allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de vrijwilligers/medewerkers van de organisatie.
 • Op de parkeerplaats wordt 5 meter afstand gehouden tussen auto’s met trailers en vrachtwagens. Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden.
 • Op avonden waarop de lessen worden gegeven zorgt de instructeur per groep, dat de groepsindeling op verantwoorde manier is samengesteld, rekening houdende met de aanwezige rijbaanruimte. Bij de leswisseling wordt steeds voldoende afstand tussen de ruiters gehouden. Ze passeren elkaar dan op een afstand van minimaal 3 meter in stap.

 

Paardrijden per doelgroep 

Kinderen t/m 12 jaar

 • Privé- en groepslessen/trainingen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Onze instructeurs, trainers, begeleiders en medewerkers houden minimaal 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/les. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de sportactiviteit dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn. (bijv. voor het aanpassen van de hindernissen). Per kind mag 1 begeleider aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen en toezicht te houden en moet buiten de baan plaats nemen. Er wordt 1,5 m afstand aangehouden.
 • Ruiters mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s vindt plaats bij de trailer of paardenauto.

 

Jeugd 13 t/m 18 jaar

 • Privé- en groepslessen/trainingen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor deze leeftijdsgroep mogelijk om minimaal 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, trainers, begeleiders en personeel houden minimaal 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
 • Wij geven jeugd van 13 t/m18 jaar geen les/training in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs/trainers op basis van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de activiteiten een inschatting van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/les. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de sportactiviteit dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn. (bijv. voor het aanpassen van de hindernissen). Per kind mag 1 begeleider aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen en toezicht te houden en moet buiten de baan plaats nemen. Er wordt 1,5 m afstand aangehouden.
 • Ruiters mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s vindt plaats bij de trailer of paardenauto.

 

Volwassenen

 • Privé- en groepslessen/trainingen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor de volwassenen mogelijk om minimaal 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, trainers, begeleiders en personeel houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
 • Wij geven volwassenen geen les/training in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs/trainers op basis van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de activiteiten een inschatting van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/les. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de sportactiviteit dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn. (bijv. voor het aanpassen van de hindernissen). Per ruiter mag 1 begeleider aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen en toezicht te houden en moet buiten de baan plaats nemen. Er wordt 1,5 m afstand aangehouden.
 • Ruiters mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s vindt plaats bij de trailer of paardenauto.

 

 

 

 

Communicatie

 

 • Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
 • Alle leden ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via mail een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • De medewerkers/vrijwilligers/instructeurs krijgen voorafgaand schriftelijk per e-mail de instructies die voor hun functie van toepassing zijn.

 

Bij activiteiten met beoordelings- en meetmomenten:

Corona coördinator tijdens beoordelings- en meetmomenten: Hetty Lourens, tel: 06-28080965. Officiële wedstrijden en competities zijn – volgens de huidige regels – tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen.

 • Het is vanaf 1 juni mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Hierbij maakt de KNHS in corona tijd waarbij wedstrijden nog niet mogen, een uitzondering dat meetmomenten voor winstpunten kunnen tellen. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel). Deze meetmomenten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.
 • Alle beoordelings- en meetmomenten worden aangevraagd bij de KNHS en krijgen een plek op de KNHS kalender. Sportaanbieders dienen zich daarvoor te houden aan de daarvoor geldende KNHS bepalingen. Deelnemers aan de activiteiten moeten zich digitaal inschrijven en online betalen via Mijn KNHS. Dit zorgt voor regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers.
 • Het is te allen tijde verboden een wedstrijd te organiseren, dit betekent dat er geen klassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.
 • De sportaanbieder zorgt voor de benodigde KNHS-officials zoals een parcoursbouwer, een jury en schrijver. Om de 1.5 meter afstand tussen jurylid en schrijver te borgen kan bijvoorbeeld een tussenschot geplaatst worden in de juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter afstand en onderling contact via telefoon. Wanneer het jurylid uit hetzelfde huishouden als de schrijver komt is dit niet noodzakelijk.
 • Een deelnemer komt met maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar) naar de accommodatie.
 • Op parkeerplaatsen wordt 5 meter afstand tussen auto, trailers en vrachtwagens gehouden om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben. Voor parkeren volgen sporters altijd de aanwijzingen ter plaatse op.
 • Opzadelen en afzadelen mag alleen in/bij de trailer/vrachtwagen
 • Sporters volgen altijd de aanwijzingen van de accommodatiemedewerker op.
 • De ringmeester, parcoursbouwer, instructeur, trainer, vrijwilliger of jury staat op ruime afstand van iedere ruiter, zodat hij/zij niet in de ‘slipstream’ van de ruiter komt.
 • Sporters zijn niet langer dan de aangegeven tijd van het sporten op de accommodatie/locatie aanwezig.
 • Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis.
 • Na de sportactiviteit mag de ruiter uitstappen en afzadelen en daarna moet de ruiter het terrein direct weer verlaten. Het is niet toegestaan dat men blijft kijken naar collega-ruiters.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van andere delen van de accommodatie/locatie dan het toegewezen gedeelte.
 • De kantine is gesloten.
 • Sanitaire voorzieningen zijn open bij gebruik van wastafels geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. Schoonmaak wordt regelmatig gedaan(minimaal drie keer per dag) en er wordt voor voldoende water, zeep, papieren handdoekjes en reinigingsmiddel gezorgd. Er is extra aandacht voor het reinigen van bijvoorbeeld deuren en deurklinken
 • In het gebouw is een duidelijke routing aangebracht, zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk passeren. Zodat overal de 1.5 meter onderlinge afstand in acht genomen kan worden.
 • Officials onkosten worden digitaal voldaan, op de dag van het beoordelingsmoment zullen er geen contante betalingen plaatsvinden.
 • Op deze dag is er een dagplanning voor de deelnemers en de vrijwillige medewerkers die op de paardensportaccommodatie aanwezig zijn. Het doel is dat de aanwezige personen daar alleen functioneel aanwezig zijn en dat voorkomen wordt dat mensen elkaar ontmoeten, ze zijn aanwezig verspreid over de dag. Er zullen 4 personen van de organisatie aanwezig zijn:
  • 1 persoon op het secretariaat voor de administratie, als Corona coördinator en in het bezit van EHBO/BHV diploma;
  • 1 persoon op het parkeerterrein om het parkeren in goede banen te leiden volgens de regels. 5 meter afstand tussen de voertuigen en de juiste routing aangeven;
  • 1 persoon op het terrein om toe te zien dat niet meer dan 5 ruiters aanwezig zijn op het losrijterrein en 1 ruiter in de rijbaan. De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden. En op de paarden houden deelnemers minimaal een paardlengte afstand;
  • 1 persoon in het clubgebouw om de sanitaire voorzieningen schoon te houden.

 

Communicatie voor dagen met beoordelings- en meetmomenten.

 • Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
 • De medewerkers/vrijwilligers en juryleden krijgen voorafgaand schriftelijk per e-mail de instructies die voor hun functie van toepassing zijn.

 

Geesteren, 3 juni 2020, LR & PC Hamelandse Ruiters te Geesteren i.s.m. Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond

Reacties uitgeschakeld voor Coronaprotocol Hamelandse Ruiters